Skip to main content
 

Wat kan jy by Akkerland Speelskool verwag?

Sterk Christelike waardes
Moderne, kindvriendelike fasiliteite
Holistiese benadering t.o.v. ontwikkeling
Gekwalifiseerde onderwyseresse met jare se ondervinding
Veilige, stimulerende en liefdevolle omgewing
Skooltye:
08:00 tot 11:30 – 2/3 jariges
08:00 tot 11:30 – 3/4 jariges
08:00 tot 11:45 – 4/5 jariges
3 of 5 skooldag-opsie
Buitemuurse aktiwiteite
Nasorg
Halfdag: 11:30 – 14:00
Voldag: 11:30 – 17:30
Vakansiesorg ook beskikbaar